Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

Canticum Anglicum repeteert weer. Vooralsnog zingen wij op veilige afstand van elkaar om besmettingen te voorkomen.

2021:

Zondag 3 oktober – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Dinsdag 2 november – Allerzielen mis Vredeskerk, aanvang 19:00 uur

Vrijdag 24 december – Kerstnachtmis Vredeskerk, aanvang 23:00 uur

Zaterdag 1 januari 2022 – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur