Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

Canticum Anglicum repeteert weer. Vooralsnog zingen wij op veilige afstand van elkaar om besmettingen te voorkomen.

2021:

– ZOMERSTOP –

Woensdag 25 augustus houdt Canticum Anglicum weer haar eerste repetitie na de zomerstop

Zondag 29 augustus – mis Vredeskerk, aanvang 11:00 uur

verdere agenda volgt