Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

Zondag 3 december – Mis eerste Adventszondag Vredeskerk, aanvang 11.00 uur

Vrijdag 15 december – Kerstconcert in de Johanneskerk te Laren i.s.m. de koren Octimbre en Schola Amsterdam. O.l.v. dirigenten Ton Philips en Marga Schoutens

Zondag 24 december – Eerste Nachtmis Kerstavond Vredeskerk, aanvang 20.30 uur

Maandag 1 januari 2018 – Mis Vredeskerk, aanvang 20.30 uur