Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

2020:

Ook Canticum Anglicum begint langzaamaan weer met de repetities. Vooralsnog zingen wij in de volgende mis. Meer nieuws volgt later.

Zondag 23 augustus – Mis Vredeskerk, aanvang 11:00 uur