Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

Ook Canticum Anglicum begint weer met de repetities. Vooralsnog zingen wij zoveel mogelijk in kleine ‘COVID-19’-kwartetopstelling. Zowel tijdens repetities als in de mis. 

2021:
Zondag 17 januari – Mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zondag 28 februari – Mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zondag 28 maart – Palmzondagmis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Vrijdag 2 april – Goede Vrijdagmis Vredeskerk, aanvang 15:00 uur

Zondag 9 mei – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Maandag 24 mei – Tweede Pinksterdag mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zondag 4 juli – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur