Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

2022:

Zondag 10 juli 2022 – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zondag 4 september 2022 – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zondag 2 oktober 2022 – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Woensdag 2 november 2022 – mis Allerzielen Vredeskerk, aanvang 19:30 uur

Zondag 4 december 2022 – mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Maandag 26 december 2022 – mis 2e Kerstdag, aanvang 10:30 uur