Agenda

Agenda van Amsterdams koor Canticum Anglicum voor de komende maanden:
(speciale concerten zijn in het rood aangegeven)

CANTICUM ANGLICUM repeteert elke woensdag van 20:00 – 22:30 in de Vredeskerk, Vredeskerkplein 1, Amsterdam

2020:

Ook Canticum Anglicum begint weer met de repetities. Vooralsnog zingen wij zoveel mogelijk in kleine ‘COVID-19’-kwartetopstelling. Zowel tijdens repetities als in de mis. 

Zondag 25 oktober – Mis Vredeskerk, aanvang 11:00 uur

Zondag 8 november – Mis Vredeskerk, aanvang 11:00 uur

Zondag 6 december – Mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur

Zaterdag 12 december – Kerstconcert Canticum Anglicum in de Vredeskerk, aanvang 16:00 uur

Zaterdag 26 december – Mis Vredeskerk, aanvang 10:30 uur