Services

Het Canticum heeft een aantal Communion Services op het repertoire.

De Service bevat delen zoals het Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus & Benedictus en Agnus Dei uit de katholieke mis en muziek voor de Communie. Deze werken zingen met name in de maandelijkse mis in de Vredeskerk.

Een aantal voorbeelden van missen die wij zingen:

  • Mass for three voices van William Byrd
  • A short Communion Service van Charles Villiers Stanford
  • A simple Communion Service van Sidney Nicholson
  • A Communion Service in the Phrygian mode van Charles Wood
  • A short Communion Service van Herbert Howells
  • Missa Aeterna Christi munera van Claudio Monteverdi

Verder maken we in de mis veel gebruik van hymnes en anthems.